Hotel DIVČIBARE | Biljni svet Divčibara

Biljni svet Divčibara

Divčibare su poznate po livadama sa lepom mekom travom i četinarskim šumama. Četinarske šume su od najvećeg značaja, te se najčešće javljaju beli i crni bor, jele, smrča, u nešto manjem broju kleka i...

Hotel DIVČIBARE | Reke i potoci na Divčibarama

Reke i potoci

Divčibare obiluju izvorima rečica i potoka, kao što su Bukovska reka, Crna reka, Kozlica, Krčmarska reka, Manastirica i Paklenica, Bela i Crna Kamenica. Posebno je interesantna reka Manastirica, koja izvire pod Kraljevim stolom (1103...

Hotel DIVČIBARE | Klima na Divčibarama

Klima na Divčibarama

Zahvaljujućem dobrom geografskom položaju Divčibare imaju blagu i prijatnu planinsku klimu. Srednja temperatura je oko 18 stepeni, a jesen je toplija od proleća. U toku zime Divčibare uglavnom obiluju snegom 4 puna meseca. Do...

Scroll to top
Translate »