Uslovi plaćanja:

Uplata akontacije od najmanje 30% dva dana po izdavanju profakture, a ostatak 15 dana pre ulaska u hotel.

Ukoliko dođe do nepoštovanja roka, hotel zadržava pravo da obezbedi gostu smeštaj u hotel druge kategorije.

Način plaćanja iz Srbije: uz profakturu na tekudi račun :

205-199565-77 (Komercijalna banka).

Ukoliko dođe do promena na monetarnom tržištu hotel zadržava pravo na korekcije cena.

Cena je garantovana samo za uplaćeni deo akontacije, dok je ostatak podložan promenama.

USLOVI OTKAZIVANJA:

Otkazivanje može biti dostavljeno u pisanoj formi samo na e-mail:

Hotel Narcis

Hotel Narcis u Valjevu

hotel.narcis.valjevo@gmail.com

Hotel Grand

Hotel Grand u Valjevu

hotel.grand.valjevo@gmail.com

Hotel Narcis

Hotel Narcis Divčibare

htdvujicdivcibare@gmail.com

Hotel Maljen

Hotel Maljen Divčibare

htdvujicdivcibare@gmail.com

Datum pismenog otkazivanja predstavlja osnov za obračun naknade, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu smeštaja ili pojedinačnog otkazivanja, i to:

5% ukupne vrednosti rezervacije biće naplaćeno ako se rezervacija otkaže do 45 dana pre početka putovanja
5%
10 % ukupne vrednosti rezervacije biće naplaćeno ako se rezervacija otkaže 44 do 30 dana pre početka usluge
10%
20 % ukupne vrednosti rezervacije biće naplaćeno ako se rezervacija otkaže 29 do 20 dana pre početka usluge
20%
40 % ukupne vrednosti rezervacije biće naplaćeno ako se rezervacija otkaže 19 do 15 dana pre početka usluge
40%
90 % ukupne vrednosti rezervacije biće naplaćeno ako se rezervacija otkaže 9 do 6 dana pre početka usluge
90%
100 % ukupne vrednosti rezervacije biće naplaćeno ako se rezervacija otkaže 5 do 0 dana pre početka usluge ili u slučaju da se gost ne pojavi u dogovorenom terminu.
100%

Ukoliko gost napusti hotel pre rezervisanog datuma odlaska, hotel zadržava pravo da naplati ceo aranžman.

Za dodatne informacije možete kontaktirati sledeće brojeve telefona :

Hotel Narcis

Hotel Narcis u Valjevu

014.22.11.40

Hotel Grand

Hotel Grand u Valjevu

014.22.71.33

Hotel Narcis

Hotel Narcis Divčibare

014.35.77.121

Hotel Maljen

Hotel Maljen Divčibare

014.35.77.234