Zahvaljujućem dobrom geografskom položaju Divčibare imaju blagu i prijatnu planinsku klimu.

Srednja temperatura je oko 18 stepeni, a jesen je toplija od proleća. U toku zime Divčibare uglavnom obiluju snegom 4 puna meseca. Do njih dopiru vazdušne mase iz Mediterana i sukobljavaju se sa vazdušnim masama Karpata i Panonske nizije, čime se može objasniti prisustvo joda u vazduhu.

Hotel DIVČIBARE | Klima na Divčibarama

Na osnovu posmatranja klime u jednom dužem periodu od strane Klimatološkog instituta Srbije iz Beograda 1963. godine Divčibare je proglašeno za „Klimatsko lečilište“.

Zahvaljujući ruži vetrova Divčibare su jedinstvena vazdušna banja u kojoj se ljudski organizam oporavlja četiri puta brže od kardiovaskularnih oboljenja, plućnih bolesti i oboljenja krvi.

Scroll to top
Translate »